Địa ốc phúc yên

Website chính thức của chủ đầu tư

10:51, 14/04/2024

CÔNG VĂN TRAO ĐỔI GIỮA BQT VÀ CTY PHÚC YÊN

- CÔNG VĂN MỚI NHẤT LỊCH MỜI HỌP KHÁCH HÀNG PHÚC YÊN 2 CỦA CĐT VỀ VẤN ĐỀ SỔ HỒNG VÀ CÔNG NỢ BQT PHẢI THANH TOÁN CHO CĐT PHÚC YÊN NGÀY 30/06/2023 

Image title

Image title


  • THƯ MỜI HỌP CỦA BQT GỬI CĐT PHÚC YÊN 26/06/2023_ĐÍNH KÈM DANH SÁCH CƯ DÂN PHÚC YÊN 2           (1)

Image title

Image title


  • CĐT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN BQT 27/06/2023

Image title

  • BQT GỬI CĐT NGÀY 28/06/2023    (2)

Image title

  • CĐT GỬI BQT NGÀY 29/06/2023Image title

Image title